Συντηρηση

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί το κύριο μέλημά μας. Για το λόγο αυτό η συντήρηση του ανελκυστήρα είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της σωστής και αδιάλειπτης λειτουργίας, την έγκαιρη διάγνωση και αποτροπή πιθανών βλαβών καθώς και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής τόσο των εξαρτημάτων όσο και του ανελκυστήρα.

ΑΨΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.

Το τεχνικό προσωπικό και ο σύγχρονος εξοπλισμός μας έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είμαστε κοντά σας γρήγορα και αποτελεσματικά, κάθε φορά που μας έχετε ανάγκη. Επιπλέον καταγράφουμε στα αρχεία μας επισκέψεις, βλάβες, επισκευές, αλλαγές ανταλλακτικών κ.λ.π. διατηρώντας ιστορικό για κάθε ανελκυστήρα ξεχωριστά, κάνοντας ευκολότερη την ενημέρωση σας για οτιδήποτε χρειάζεστε.

Οι παροχές συντήρησης είναι:

  • Λίπανση-Ρύθμιση εξαρτημάτων
  • Λίπανση-Καθαρισμός μηχανής
  • Καθαρισμός μηχανοστασίου-φρεατίου
  • Δόκιμες και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
  • Αποτροπή βλαβών
  • Μεγαλύτερη διάρκειας ζωής του ανελκυστήρα
  • Ρύθμιση μονάδων λειτουργίας
  • Συντήρηση και καθαρισμός ηλεκτρονικών και μηχανικών εξαρτημάτων
  • Άμεση εξυπηρέτηση σε περίπτωση βλάβης (εντός 2 ωρών)
  • Ιστορικό ανελκυστήρα