Συμβολαια Ανελκυστηρων

FULL SERVICE

Το FULL SERVICE είναι ένα πλήρες πακέτο σύγχρονων υπηρεσιών. Αναλαμβάνουμε και φροντίζουμε τα πάντα για σας. Με το συμβόλαιο πλήρης και 24ωρης κάλυψης τα μηχανήματά σας διατηρούνται σε άριστη κατάσταση καθόλη την διάρκεια λειτουργίας τους.

Το συμβόλαιο FULL SERVICE περιλαμβάνει:

  • Άμεση επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος του ανελκυστήρος.
  • Σταθερή και Συγκεκριμένη ετήσια δαπάνη συντήρησης του ανελκυστήρα, αφού οτιδήποτε και να συμβεί στο ενδιάμεσο του έτους εκτελείται άνευ χρέωσης.
  • Καινούρια μηχανήματα εφόσον η αντικατάσταση ή επισκευή τους εκτελείται αμέσως, χωρίς την διαδικασία έγκρισης από την διαχείριση.
  • Απελευθέρωση της διαχείρισης από την όλη διαδικασία της συντήρησης των ανελκυστήρων.

Σε περίπτωση που το μηχάνημά σας πάθει κάποια βλάβη, οι ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι επαγγελματικοί τεχνικοί μας είναι πάντα στην διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ

(περιλαμβανομένων ανταλλακτικών)

Είναι ένα βελτιωμένο συμβόλαιο συντήρησης το οποίο συνδυάζει την υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών, σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 19:00 και Σάββατο 8:00 – 16:00) και την κατά τον νόμο προγραμματισμένη τακτική προληπτική επίσκεψη συντήρησης

Το συμβόλαιο πλήρης κάλυψης περιλαμβάνει:

  • Άμεση επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος του ανελκυστήρος.
  • Σταθερή και Συγκεκριμένη ετήσια δαπάνη συντήρησης του ανελκυστήρα, αφού οτιδήποτε και να συμβεί στο ενδιάμεσο του έτους εκτελείται άνευ χρέωσης.
  • Καινούρια Mηχανήματα εφόσον η αντικατάσταση ή επισκευή τους εκτελείται αμέσως, χωρίς την διαδικασία έγκρισης από την διαχείριση.
  • Απελευθέρωση της διαχείρισης από την όλη διαδικασία της συντήρησης των ανελκυστήρων.

Επιπλέον προσφέρετε δωρεάν αντικατάσταση όλων των εξαρτημάτων και αναλώσιμων του ανελκυστήρα.

ΑΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ

Το συμβόλαιο απλής κάλυψης περιλαμβάνει την κατά τον νόμο προγραμματισμένη τακτική προληπτική επίσκεψη συντήρησης, συγκεκριμένα Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 19:00 Σάββατο 8:00 – 16:00.

Τυχόν επισκευές ή ανταλλακτικά τιμολογούνται ξεχωριστά κατόπιν προσφοράς.