Τεχνικη Βιβλιοθηκη

Στην τεχνική μας βιβλιοθήκη θα βρείτε:

– Τα τελευταία αρχεία απο την νομοθεσία που αφορά τους ανελκυστήρες σε όλη την Ελλάδα
τα οποία αναβαθμίζονται συνεχώς έτσι ώστε να είστε ενήμεροι για οποιαδήποτε καινούρια νομοθεσία.

– Το πιστοποιητικό της Εταιρίας μας το οποίο πιστοποιεί ότι ικανοποιούμε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000