ΘΠ016

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:

Κομβιοδόχος καμπίνας panel 15cm.
Διαθέσιμη σε:

– Ιnox:super mirror,satin.
– Γενικό +/-12-+/-24-ABCD.
– Μπουτόν: Όλα.
– Σύστημα τηλεφώνου ασφαλείας.
– Οροφοένδειξη και βέλη πορείας σε κόκκινο και μπλέ.
– Φώς ασφαλείας με λογότυπο.