ΘΠ004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:

Κομβιοδόχος καμπίνας panel 20cm βαμμένη με Η/Β.
Διαθέσιμη σε:

– Γενικό +/-12-+/-24-ABCD.
– Μπουτόν: Όλα.
– Σύστημα τηλεφώνου ασφαλείας.
– Οροφοένδειξη και βέλη πορείας σε κόκκινο και μπλέ.
– Φώς ασφαλείας με λογότυπο.