Πασσο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:

Μικρός πίνακας ανελκυστήρων (ειδική κατασκευή)
για υδραυλικούς ανελκυστήρες μεταφοράς φορτίων και όχι προσώπων.