Προιοντα / Ανελκυστηρες / Μηχανικοι

Ο μηχανικός ανελκυστήρας, είναι ιδανικός για μεσαία και πολυόροφα κτήρια, όπου η ταχύτητα και η αποτελεσματική κυκλοφορία είναι τα ζητούμενα. Οι μηχανικοί ανελκυστήρες κατηγοροποιούνται ως μονοτάχυτος, διπλοτάχυτος ή με συνδιασμό πίνακα Inverter, όπου εξασφαλίζουν αυξημένες δυνατότητες για κτίρια όλων των απαιτήσεων. Επίσης κατηγοροποιούνται και ως αυτοί με μηχανοστάσιο ή χωρίς μηχανοστάσιο (Σύστημα MRL)
Οι μηχανικοί ανελκυστήρες συνδιάζονται με έναν απλό ηλεκτρονικό πίνακα ή πίνακα σύστημα Inverter. Το σύστημα Inverter όμως, σ΄ ενα μηχανικό ανελκυστήρα προσφέρει περισσοότερα οφέλη απ’ οποιαδήποτε άλλο τύπο μηχανικού ανελκυστήρα. Μερικά απ΄ αυτά είναι:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας – χαμηλές απαιτήσεις ρεύματος – έξυπνη κατανάλωση
  • Χαμηλό κόστος συντήρησης
  • Ευελιξία
  • Γρήγορη, αθόρυβη και ομαλή λειτουργία μεταφοράς επιβατών
  • Μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής εξαρτημάτων – μικρότερη καταπόνηση μηχανικών μέρων
  • Ομαλό ξεκίνημα και σταμάτημα σε κάθε όροφο
  • Σύστημα MRL (εγκατάσταση χωρίς μηχανοστάσιο) ή με μηχανοστάσιο, ανάλογα την εγκατάσταση του πελάτη
  • Δυνατότητα χρήσης συστήματος απεγκλωβισμού UPS (σε περίπτωση διακοπή του ρεύματος), σε σχέση με έναν μηχανικό ανελκυστήρα με απλό πίνακα εγκατάστασης.