ΠΡΟΙΟΝΤΑ:
Φορτιων 

Οι επαγγελματικοί χώροι διαθέτουν εξειδικευμένες ανάγκες όσον αφορά στους ανελκυστήρες, οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο του εκάστοτε χώρου και τους σκοπούς που εξυπηρετεί. Οι ανελκυστήρες φορτίων αποτελούν την ιδανική λύση για τύπους κτιρίων όπως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, super markets, νοσοκομεία, σταθμούς parking αυτοκινήτων και άλλες παρόμοιες χρήσεις.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: