ΠΡΟΙΟΝΤΑ:
Υδραυλικοι 

Ο υδραυλικός ανελκυστήρας, είναι ιδανικός για χαμηλά (πχ. μονοκατοικίες) ή μεσαίου ύψους κτίρια.
Γενικά χαρακτηριστικά τους είναι η υψηλή ενεργειακή τους απόδοση, χαμηλό κόστος συντήρησης, η διάρκεια ζωής τους, χαμηλό επίπεδο θορύβου. Η λειτουργία των υδραυλικών ανελκυστήρων γίνεται με την διοχέτευση ειδικού λαδιού απο το από την βυθισμένη αντλία εντός της δεξαμενής από το μηχανοστάσιο προς στο σύστημα εμβόλου ανύψωσης καμπίνας.
Διαθέτει από την αρχική εγκατάσταση, σύστημα απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και το κόστος της εγκατάστασης είναι πολύ πιο χαμηλό απ’ ότι ένα αντίστοιχο μηχανικό σύστημα.
Επίσης, η εγκατάσταση ενός υδραυλικού ανελκυστήρα μας δίνει μεγαλύτερη ελευθερία σχεδιασμού συστήματος, γιατί οι απαιτήσεις χώρου είναι μικρότερες απ’ ότι σ’ ένα μηχανικό ανελκυστήρα. Και εδώ βέβαια να αναφέρουμε ότι υπάρχει επιλογή εγκατάστασης υδραυλικού ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο. Το μυστικό της σωστής εγκατάστασης ενός υδραυλικού ανελκυστήρα έγκειται στην σωστή επιλογή και ρύθμιση των μπλόκ βαλβίδων της αντλίας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: